пятница, 13 марта 2015 г.Рівні тестування.


Відповідно до етапів розробки ПЗ прийнято виділяти три рівні тестування:
модульне, інтеграційне та системне.


  • Модульне тестування, тестування модуля або автономне тестування (module testing, unit testing) - контроль окремого програмного модуля, зазвичай в ізольованому середовищі (тобто ізольовано від решти всіх модулів). Під модулем розуміється логічно замкнутий фрагмент програми, який може бути викликаний через його інтерфейс. Модуль перевіряється на відповідність своїм специфікаціям і внутрішню логіку.
  • Інтеграційне тестування або тестування взаємодій (integration testing) - контроль взаємодії між частинами системи (модулями, компонентами, підсистемами).
  • Системне або комплексне тестування (system testing) - контроль та/або випробування всього програмного забезпечення, як повної системи, в цільовому середовищі, тобто підтвердження того, що доступ до всіх компонентів системи і взаємодія з ними несуперечливі і передбачені згідно специфікацій системи.

Комментариев нет:

Отправить комментарий