понедельник, 16 февраля 2015 г.

Rapid testing: Каскадне тестування.

Щоб розібратися з компонентами процесу тестування програмного забезпечення, гарним прикладом слугує каскадна модель життєвого циклу, де кожен етап завершується перед початком нового.
Етапи каскадного процесу тестування:
  1. Аналіз вимог. Вихідним документом цієї стадії є матриця простежуваності вимог (requirements traceability matrix) - документ, що відображує кожну вимогу на проміжні результати процесу розробки, такі як компоненти проекту, модулі програмного забезпечення і результати тестування.
  2. Планування випробувань:
1) Визначення того, що підлягає тестуванню і підходу, який при цьому буде             використовуватись;
2) Забезпечення відповідності тестів та вимог;
3) Визначення критеріїв входу і виходу для кожної стадії;
4) Оцінка персоналу по кваліфікації і ступеню зайнятості;
5) Оцінка часу, необхідного для виконання робіт;
6) Планування основних етапів робіт;
7) Визначення апаратних і програмних засобів, необхідних для проведення  тестування;
8) Визначення робочих продуктів для кожної фази тестування;
9) Визначення ризиків, пов’язаних з тестуванням та план по їх зменшенню.
  1. Проектування тестів (архітектура та плани тестів), реалізація та налагодження.
  2. Системне тестування: функціональна перевірка (functional testing) та випробування для визначення робочих характеристик (performance testing).
  3. Приймальні випробування:
1) Контрольні випробування (pilot testing): альфа-тестування (якщо користувачі належать тій же компанії, що й розробники) та бета тестування (якщо користувачами являються замовники, готові працювати з програмним продуктом ще до його офіціальної готовності.
2) Атестаційні випробування (benchmark test) - коли замовник виконує раніше визначений набір тестових випадків, що імітують типові умови, в яких система буде працювати після вводу в експлуатацію.
3) Перевірка налаштування (installation test) - завершена версія програмного продукту налаштовується у замовника з метою отримання від нього підтвердження, що програмний продукт відповідає всім вимогам і замовник згоден на його поставку.

  1. Супровід - виправлення дефектів, що були виявлені замовником під час експлуатації програмного продукту, а також розширення функціональних можливостей продукту.

Комментариев нет:

Отправить комментарий